Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2024

Đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia tập hợp bàn ghế phòng khách gỗ gụ (p1)

Đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia

Tên sản phẩm: Bộ Ruột Nho Mặt Đá (BG102)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính rộng 100cm cao 73 cm

- 4 ghế kt 68 cm x 52 cm x 44 cm

- 2 đôn đường kính rộng 37 cm cao 44 cm

Giá 28.600.000 vnd cả hoàn thiện sơn puTên sản phẩm: Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ (bg101)

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Chất liệu: gỗ Gụ 

Kích thước:

- 1 đoản kt 153 cm x.52 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 120 cm x 50 cm

- 2 ghế kt 67 cm x.52 cm x41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 50 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

- Giá 31.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.comTên sản phẩm: Bộ Trúc Nam Vách Khánh (BG99)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính 100 cm cao 71 cm

- 4 ghế kt 69 cm x 53 cm x 41 cm

- 2 đôn kt đường kính rộng 37 cm cao 41 cm

Giá 29.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tên  sản phẩm:  Bộ Minh Quốc Triện Khảm (BG85)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: -Tay 8 cm

- 1 đoản kt 180 cm x 55 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 81 cm x 147 cm x 52 cm

- 2 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 52 cm

- 2 đôn thấp kt 40 cm x.40 cm x.41 cm

Giá. 45.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.comTên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Triện Kiểu Cổ (BG84)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: - tay 8 cm

- 1 đoản kt 180 cm x.55 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 87 cm x.147 cm x 52 cm

- 4 ghế 70 cm x 55 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 40 cm x.50 cm x.52 cm

- 2 đôn thấp 40 cm x 40 cm x.41 cm

Giá 45.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.comTên sản phẩm: (BG80) Bộ Trường Huế

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 3 món ( 1 bàn + 2 đoản)

Kích thước:

- 1 bàn kt 60 cm x 130 cm x 71 cm

- 2 đoản kt 217 cm x.57 cm x 57 cm

Giá 45.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét