Thứ Năm, 30 tháng 5, 2024

Đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia tập hợp bàn ghế phòng khách gỗ gụ (p2)

 Tên sản phẩm: Bộ Như Ý Kiểu Cổ (BG16)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn cao+ 1 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 170cm x 54 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 120 cm x 52 cm

- 2 ghế kt 67 cm x 54 cm x 41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 52 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

Giá : 23.000.000vnđ ( đã hoàn thiện sơn PU)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com


Tên sản phẩm: Bộ Triện Móc Mỏ (BG18)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn cao+ 1 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 180cm x 54 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 125 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 70 cm x 54 cm x 41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

Giá: 26.500.000 vnđ ( đã hoàn thiện son Pu cao cấp)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com
Tên sản phẩm: Bộ Ruột Đào (BG25)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn cao+ 1 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 170cm x 54 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 120 cm x 60 cm x 51 cm

- 2 ghế kt 68 cm x 54 cm x 41 cm

- 1 đôn cao kt 39 cm x 49 cm x 51 cm

- 1 đôn thấp kt 39 cm x 39 cm x 41 cm

Giá: 21.500.000 vnđ ( đã hoàn thiện son Pu cao cấp)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Chim (BG28)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn cao+ 1 đôn thấp)

Kích thước: - Tay 8

- 1 đoản kt 176cm x 53 cm x 40 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 120 cm x 50 cm

- 2 ghế kt 70 cm x 53 cm x 40 cm

- 1 đôn cao kt 37 cm x 47 cm x 50 cm

- 1 đôn thấp kt 37 cm x 37 cm x 40 cm

Giá: 27.000.000 vnđ ( đã hoàn thiện son Pu cao cấp)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.comTên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Voi (BG38)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn cao+ 1 đôn thấp)

Kích thước: - Tay 10

- 1 đoản kt 180 cm x 56 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 68 cm x 135 cm x 52 cm

- 2 ghế kt 76 cm x 56 cm x 41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 41 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

Giá: 28.300.000 vnđ ( hoàn thiện bằng sơn Pu cao cấp)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com
Tên sản phẩm: Bộ Triện Móc Mỏ Mặt Đá (BG52)

Chất liệu: gỗ gụ 

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp) 

Kích thước:

- 1 đoản kt 180 cm x 54 cm x.41 cm

- 1 bàn kt 81 cm x.147 cm x.54 cm

- 4 ghế kt 70 cm x.54 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 40 cm x.50 cm x 54 cm

- 2 đôn thấp kt 40 cm x.40 cm x.41 cm

Giá : 46.000.000 vnd  (cả hoàn thiện sơn PU cao cấp)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 


Tên sản phẩm: Bộ Nguồn Bàn Tròn (BG61)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: 

- 1 bàn đường kính 100 cm cao 70 cm

- 4 ghế kt 69 cm x 54 cm x.46 cm

- 1 đôn kt  đường kính 33 cm cao 46 cm 

- Giá: 29.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com


Tên sản phẩm : Bộ Ruột Nho (BG64)

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:

-  1 đoản kt 170 cm x.54 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 120 cm x 60 cm x 51 cm

- 2 ghế kt 69 cm x 54 cm x.43 cm

- 1 đôn cao kt 38 cm x.48 cm x.51 cm

- 1 đôn thấp kt 38 cm x.38 cm x 43 cm

Giá 25.000.000 vnd cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com